truck
Spôsob notifikácie
Email
Vážený obchodný partner
problém s prihlásením môže byť spôsobený nutnosťou zmeny Vášho hesla.
V prípade, že ste tak už urobili a napriek tomu sa Vám nedarí prihlásiť prosím kontaktujte Náš helpdesk +421 55 6734400